Royal Jelly: Proteins and Peptides


Creative Commons License

Okumuş Yükünç G.

Journal of Apitherapy and Nature, vol.2, no.2, pp.59-70, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Royal jelly is secreted by the hypopharyngeal and mandibular glands of 5-15 days worker honeybees (Apis mellifera). Royal jelly is a thick and milky bee product with high nutritional value. Besides the nutritional functions on queen and worker larvaes, it also has a very important role on the specific functions of queen bees. Due to its important biological properties, royal jelly has been used in the pharmaceutical, food and cosmetics industry especially for the last 50-60 years as a functional and nutraceutical food. The studies have shown that royal jelly has antioxidant, antidiabetic, antitumor, neurotrophic, antimicrobial, anti-inflammatory, hypotensive, hepatoprotective, antihypercholesterolemic, hypoglycaemic properties and effects on the reproductive system and fertility. These activities are attributed to the bioactive components it contains such as major royal jelly proteins (MRJPs), jelleins and royalisin peptides and 10- hydroxy-2-decenoic acid (10-HDA). Especially MRJPs are considered as an important factor in the development of queen bees. The aim of this study is to summarize and update physicochemical and bioactive properties of royal jelly, as well as characterization and functions of royal jelly proteins (RJPs) and peptides.

Arı sütü 5-15 günlük genç işçi arıların üst çene (mandibular) ve boğaz bezlerinden (hipofaringeal) salgılanmaktadır. Arı sütü yüksek besin değeri ile yoğun ve süt kıvamında bir arı ürünüdür. Kraliçe ve işçi larvaları üzerindeki beslenme fonksiyonlarının yanı sıra, kraliçe arıların özel fonksiyonları üzerinde de çok önemli rolü vardır. Özellikle son 50-60 yıldır önemli biyolojik özellikleri nedeniyle arı sütü fonksiyonel ve nutrasötik bir gıda olarak ilaç, gıda ve kozmetik endüstrisinde kullanılmaktadır. Çalışmalar, arı sütünün antioksidan, antidiyabetik, antitümör, nörotrofik, antimikrobiyal, antienflamatuar, hipotansif, hepatoprotektif, antihiperkolesterolemik, hipoglisemik özellikleri ve üreme sistemi ve doğurganlık üzerine etkileri olduğunu göstermektedir. Bu aktiviteler, arı sütünün içerdiği majör arı sütü proteinleri, jellein ve royalisin peptidleri ile 10-hidroksi-2-dekenoik asit (10-HDA) gibi biyoaktif bileşenlere atfedilir. Özellikle majör arı sütü proteinleri (MRJPs) bal kraliçe arıların gelişiminde önemli bir faktör olarak kabul edilir. Bu çalışmanın amacı, arı sütünün fizikokimyasal ve biyoaktif özellikleri ile arı sütü protein ve peptidlerinin karakterizasyon ve fonksiyonlarını özetlemek ve güncellemektir.