Maksillofasyal Kondrosarkom BT ve MR bulguları


ÇAKIR İ. M.

36.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, ss.1

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

AMAÇ: Maksiller kemikte nadir görülen kondrosarkomun BT ve MR bulgularını sunmaya çalıştık.
GİRİŞ: Kraniofasiyel yerleşimli kondrosarkomlar, tüm kondrosarkomların yaklaşık %2’sini oluşturur. Yüz yerleşimli lezyonlar sıklıkla genç erişkinde, maksiller kemik yerleşimlidir. 
OLGU: Üst damağında şişlik şikayetiyle başvuran 54 yaşındaki erkek hastaya 16 dedektörlü BT ve 1.5 Tesla MR cihazı ile kraniofasiyal bölge görüntüleme tetkikleri yapıldı. 
BULGULAR: Sol maksiller sinüs yerleşimli, maksiller sinüs duvarlarında destrüksiyona neden olup medialde nazal kaviteye, lateralde mastikatör alana, posteriorda orofarinkse ve superiorda ekstrakonal alana uzanan, T2A görüntülerde hiperintens, İVKM sonrası heterojen kontrastlanma gösteren kitle lezyonu izlenmektedir. Hastanın paranazal sinüs BT'sinde kontrastlanan kitle içerisinde kalsifiye alanlar izlenmiştir. Olgu operasyon sonrası histopatolojik incelemede kondrosarkom tanısı aldı.
TARTIŞMA-SONUÇ: Kondrosarkom, kıkırdak yapan hücrelerden köken alan malign bir tümördür. Myelom, Osteosarkom ve Ewing Sarkomundan sonra en sık görülen 4. primer malign kemik tümörüdür. Hemen her yaşta görülebilirse de en sık 40-70 yaş arası görülmektedir. Kondrosarkomlar genellikle periferal uzun kemikleri ve yassı kemikleri tutar. Lokal agresif tümörler olup, yüksek rekürrens potansiyeline sahiptir. Radyolojik lokalizasyonuna göre santral, periferal veya jukstakortikal, histolojik olarak berrak hücreli, mezenkimal veya dediferansiye olmak üzere sınıflandırılabilir. BT ve MRG’de irregüler, agresif görünümlü, kemikte destrüksiyona neden olan ve belirgin kontrastlanan lezyonlar olarak görülürler. Tedavi cerrahi rezeksiyondur.