Moses khorenatsi ve Ermenilerin Milletleşme sürecinde mitolojik derinlik


CİNEMRE İ. T.

Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, vol.1 (60), pp.212-222, 2014 (Peer-Reviewed Journal)