Odun esaslı levha sektöründe Yaşam Döngüsü Analizi’ne bir bakış


Şahin M. E. , Kalaycıoğlu H., Aras U.

Ormancılık Araştırma Dergisi, vol.9, pp.342-354, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Hayat Boyu Değerlendirme (LCA) bir ürün sisteminin yaşamı boyunca çevresel yönlerini ve potansiyel çevresel etkilerini ele alan bir teknik olup elde edilen veriler; karar verme, stratejik planlama, öncelik belirleme ve tasarlama çalışmalarında kullanılır. Bu çalışmada; LCA ve odun esaslı levha sektörü ilişkisi, sektörün çevreye etkileri, alınabilecek önlemler ve gelecekte planlanabilecek LCA çalışmaları ile ilgili olarak literatür bilgisi verilmiştir. Özellikle odun hammaddesinin fabrikalara taşınması, üretim ve levhaların satış notlarına taşınması, kullanımı ve ekonomik ömrünü tamamlayan levhaların tekrar değerlendirilmesi sırasındaki çevresel etkilerinin belirlenmesi tanımlanmıştır. Dünya orman ürünleri sektöründe uygulanan LCA yaklaşımları, faydaları, güçlü ve zayıf yönlerine bağlı potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Son olarak, bir simülasyon uygulaması incelenmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda odun esaslı levhaların yenilenebilir kaynaklardan üretilerek sürdürülebilir olması, potansiyel ikame malzemelerinden düşük enerji gerektirmesi, atık hacminin değerlendirilebilmesi avantajlarına sahip olduğu ve petrokimyasal tutkalların yerine yeşil formülasyonlarla üretim sağlanırsa ekosistem ve iklim değişikliği üzerinde olumlu sonuçlar oluşturacağı belirlenmiştir.