The significance of the furniture and other manufactured goods sector in Turkish economy


Türker M. F., Yeşilyurt E. N., Sarıtaş E., Yılmaz C.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.19-25, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Input-output analysis is used to analytically expose the general economic structure in a country and the relations with each other of all sectors constituting this structure. The objective of the present study is to identify the relationships of the Furniture and other manufactured goods sector, which is one of the 64 sectors as of 2012 forming the Turkish economy, with manufacturing, value added, exports, imports and other industries and thus to determine the significance of the mentioned sector in the national economy. As a result of the research has been observed production of Furniture and other manufactured goods sector is ranked 20th in the production of 64 sectors constituting Turkey production and the value-added of this sector is ranked 47th in the value-added of 64 sectors. According to the results of the survey, the ratio of the exports to imports in this sector, which ranks 17th in imports and 13th in exports in the 64 sector economy, is much higher than the average of the country's economy. Determined in addition to these, according to the average of forward and backward links ratio (0.44) of the sectors that constitute the country's economy, the furniture and other manufactured goods sector's forward (0.11) and backward (0.38) links ratio are low. 

Bir ülkede genel ekonomik yapıyı ve bu yapıyı oluşturan tüm sektörlerin birbirleriyle olan ilişkilerini analitik olarak ortaya çıkarmak için girdi-çıktı çözümlemelerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışma ile girdi-çıktı çözümlemesi yardımıyla 2012 yılı itibariyle Türkiye ekonomisini oluşturan 64 sektörden biri olan mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün; üretim, katma değer, ihracat, ithalat ve diğer sektörlerle olan ilişkilerini ortaya çıkarmak ve böylece bahse konu sektörün ülke ekonomisi içerisindeki önemini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma neticesinde, mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün; Türkiye ekonomisini oluşturan 64 sektör içinde üretim yönü ile 20., katma değer yönüyle 47., ithalatta 17. ve ihracatta da 13. sırada yer aldığı ve ihracatının ithalatı karşılama oranının ülke ekonomisi ortalamasının çok üzerinde olduğu görülmüştür. Bunlara ek olarak, Türkiye ekonomisini oluşturan sektörlerin ileri ve geri bağlantı oranı ortalamasına (0.44) göre, mobilya ve diğer mamul eşyalar sektörünün ileri (0.11) ve geri bağlantı (0.38) oranlarının düşük olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.