Yer Altı İş Makineleri Şasilerinde Kaynaklı Onarım Prosedürü


Creative Commons License

Uslu U., Küçükömeroğlu T.

12. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 19 - 20 November 2021, pp.1-13

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-13
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to determine the chassis welding repair procedure of underground mining mobile equipments in its overhaul. This procedure contains steps of repairing errors with welding which are detected on vehicle chassis. As a result of the stress analysis obtained by simulating the loads on the vehicle chassis with computer program, the regions where the stress concentrations on the chassis are intense and therefore the errors will start first. Then the vehicle was completely disassembled and the chassis were revealed. The chassis was sandblasted and all residues were removed, and all the faults in the chassis were revealed by examining them with penetrant liquid and magnetic particles. The findings obtained as a

result of the non-destructive tests were compared with the stress analysis and it was observed that the errors were concentrated in the regions where the stress concentration in the analysis was concentrated. After the determined errors are classified according to their characters, the welding repair procedure was determined, which systematically reveals the repair steps of the errors. When the vehicle chassis, which simulates the application of the determined repairs on the chassis, was subjected to the stress analysis in computer environment with the loads on it, it was seen that the stress density and values were significantly reduced compared to the first analysis. With the repair and constructional changes made as a result of the detailed revision of the chassis, the stress distribution on the chassis was made more homogeneous and the operational efficiency of the vehicle was increased.

Keywords: Underground mobile equipments, Chassis damage, Welding repair, Stress analysis

Bu çalışmada, yeraltı iş makinalarının genel bakımında şasilerinin kaynaklı onarım prosedürünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu prosedür araç üzerinde tespit edilen hasarların kaynaklı onarımla gerçekleştirilme adımlarını içermektedir. Araç şasisi üzerine gelen yükler bilgisayar ortamında simule edilmesiyle elde edilen gerilme analizi neticesinde şasi üzerindeki gerilme yığılmalarının yoğun olduğu ve dolayısıyla hataların öncelikli olarak başlayacağı bölgeler tespit edildi. Ardından araç tamamen demonte edilerek şasiler ortaya çıkarıldı. Şasiler, kumlanarak üzerlerindeki tüm kalıntılar kaldırıldıktan sonra penetrant sıvı ve manyetik parçacıkla muayene edilerek şasideki tüm hatalar ortaya çıkarıldı. Tahribatsız muayeneler sonucu elde edilen bulgular gerilme analiziyle karşılaştırıldı ve hataların analizdeki gerilme yığılmalarının yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaştığı görüldü. Belirlenen hatalar, karakterlerine göre sınıflandırıldıktan sonra hataların onarım adımlarını sistematik olarak ortaya koyan kaynaklı onarım prosedürü belirlendi. Belirlenen onarımların şasilerin üzerine uygulanmış halini simule eden araç şasisi, üzerine gelen yüklerle bilgisayar ortamında tekrar gerilme analizine tabi tutulduğunda elde edilen sonuçta, gerilme yoğunluğu ve değerlerinin ilk analize göre önemli ölçüde azaldığı görüldü. Şasilerin detaylı revizyonu sonucu yapılan onarım ve konstrüktif değişikliklerle şasideki gerilme dağılımının daha homojen hale gelmesi sağlanarak aracın operasyonel verimliliğini arttırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeraltı iş makineleri, Şasi hasarı, Kaynaklı onarım, Gerilme analizi