Kentsel Yeşil Alanların Peyzaj ve Eko-Silvikültürel Yönden İncelenmesi: Trabzon örneği


Turna İ., Sevimli T., Yıldırım N.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.394-404, 2021 (Peer-Reviewed Journal)