Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Kaynaklı Teknolojik Yayılımların Yerel Firmaların Uluslararasılaşma Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri


İlhan Nas T., Şahin F.

Journal of Management & Organization Studies (JMOS), vol.3, no.1, pp.1, 2019 (Peer-Reviewed Journal)