Savunma Harcamalarının Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı


İPEK E.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.14, no.3, pp.113-126, 2014 (Peer-Reviewed Journal)