The Effect Of Empathy Training Given To Midwives On Mothers’ Birth Perceptions And Their Satisfaction With Midwives (Oral Presentation)


Aktaş S., Pasinlioğlu T., Yeşilçiçek Çalık K.

İnternational Sience Symposium "Ouality in Sience", İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2016, pp.65-78

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.65-78
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

EBELERE VERILEN EMPATİ EĞİTİMİNİN ANNELERİN DOĞUM ALGILARI VE EBE MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Bu araştırmanın amacı, ebelere verilen empati eğitiminin; annelerin doğum algıları ve ebe memnuniyeti üzerine  etkisini incelemektir. Çalışma, deneysel özelliktedir. Araştırmanın örneklemini; vajinal doğum yapan, güç analizine göre belirlenen 222 anne oluşturmaktadır. Ebeler yardımıyla doğuran alan anneler, çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmada, girişim olarak ebelere 32 saatlik didaktik anlatım, yaratıcı drama ve psikodrama teknikleri ile empati eğitimi verilmiştir. Veriler ebelerin empati eğitim öncesi (EEEÖDA), eğitimden hemen (EEESDA) ve 8 hafta sonrası doğuran anneler (EEE8HSDA) olmak üzere üç aşamada, soru formuyla toplanmış; yüzdelik ve Ki-Kare testleriyle değerlendirilmiştir. Çalışmada, annelerin ebeden memnuniyet duyma oranları EEEÖDA’de %36.5, EEESDA’de %81.1, EEE8HSDA’de %75.7’tir (p<0.05). Annelerin ebelerden başlıca memnuniyet ifadeleri şöyledir: “güleryüzlü, sevecenler”, “anlayışlı”, “güven verici”, “cesaretlendirici, motive edici”’dir. Annelerin ebelerden memnuniyetsiz kalma ifadelerinin başlıcaları ise şunlardır: “yeterince ilgili, açıklayıcı ve dinleyici olmama”; “yargılayıcı, mahcup edici olma” “yüz ifadelerinin sert oluşu”dur. Gruplarası istatistiksel değerlendirmede ebelerin empati eğitimi öncesi doğuranlarda, eğitimden hemen ve 8 hafta sonrası doğuranlara göre “ebelerden memnuniyetsiz ifadeler” daha yüksek oranda bulunmuştur (p<0.05). Annelerin doğumu “kolay” algılama oranları; EEEÖDA’lerde %8.1, EEESDA ve EEE8HSDA’de % 21.6’dır (p<0.05). Çalışmanın bu bulguları, ebelere verilen empati eğitiminin annelerin doğum algıları ve ebe memnuniyeti üzerine pozitif etkisinin  olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Empati Eğitimi, Doğum Algısı, Anne Memnuniyeti, Ebeler, Vajinal Doğum

The purpose of this study is to investigate the effect of empathy training given to midwives on mothers’ birth perception and their satisfaction with midwives. The type of the study is experimental. The population was composed of mothers who gave vaginal delivery and the sample was composed of 222 mothers determined with power analysis. The mothers giving birth with the help of midwives were included. A-32- hour empathy training with didactic lectures, creative drama and psychodrama techniques was given to midwives as an intervention in the study. The data was collected in three phases: the mothers giving birth before midwives’ empathy training (BMET), right after midwives’ empathy training (RAMET) and 8 weeks later after midwives’ empathy training (8WLAMET) with a questionnaire and were analyzed with Chi-square tests. In this study, The mother’s satisfaction with midwives was 36.5% in BMET, 81.1% in RAMET and 75.7% in 8WLAMET (p<0.05). The key mother’s satisfaction statements with midwives were as follows: “smiling-compassionate”, “understanding”, “reassuring”, “encouraging and motivating”. The mother’s dissatisfaction statements with midwives were as follows: "poorly attentive, effective listeners and informative”, “judgmental and embarrassing”, “fierce facial expressions”. The intergroup statistical comparison showed that the expressions showing mother’s dissatisfaction was found higher in those who gave birth before midwives’ empathy training. Rates of mothers’ perception that labor was “easy” were 8.1% in BMET, 21.6% in RAMET and 8WLAMET (p<0.05). These findings of the study demonstrated that empathy training given to midwives had a positive effect on mothers’ birth perceptions and their satisfaction with midwife.

Key Words: Empathy training, labor perception, mother’s satisfaction, midwives, vaginal delivery