Glukoz izomeraz üreten dört Geobacillus şuşlarının izolasyonu ve moleküler metodlarla tanımlanması


İNAN BEKTAŞ K. , tokgöz m., ÇANAKÇI S. , BELDÜZ A. O.

2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Turkey, 15 - 18 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey