Başlangıç Çürük Lezyonlarının Teşhis ve Değerlendirme Yöntemleri


Kocabaş G., Erbek Ş. M., Yılmaz N.

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.6-12, 2021 (Peer-Reviewed Journal)