6331 Sayılı Kanunun İşverenler ve İşveren Vekilleri Tarafından Algılanma Düzeyi; Trabzon Ölçeğinde


BAŞAĞA H. B. , TOĞAN V. , TEMEL B. A.

3. Proje ve Yapım Yönetim Kongresi, 3.PYYK, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2014, ss.1201-1209

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1201-1209

Özet

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile birlikte Türkiye genelinde her sektörde bir hareketlilik başlamıştır. Bunun en önemli sebebi kanunla birlikte ön plana çıkan “Risk Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasının zorunlu olmasıdır. Bu rapor, iş hayatımızın olmazsa olmazı iş güvenliğinin alt yapısını oluşturması gerekirken ne yazık ki kanunun asgari şartını sağlayan bir unsur haline gelmiştir. Bunun en büyük sebeplerinden biri 6331 sayılı kanunun getirdiklerinin işveren, işveren vekili, işçi ve çalışan temsilcileri tarafından doğru anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, inşaat sektöründeki işverenler ve işveren vekillerinin 6331 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki süreci nasıl değerlendirdikleri, kanunla birlikte gelen yeniliklerden ne kadar haberdar oldukları ve bu bilgileri nasıl elde ettikleri ortaya konulmuştur. Bu amaçla, Trabzon’u merkez alan bir bölgede yapı işleri ile ilgili 7’si işveren ve 21’si işveren vekili olmak üzere toplamda 28 kişi ile anket yapılmıştır. Sonuç olarak, çok tehlikeli sınıfa giren inşaatları yöneten insanların iş güvenliği algısında bir değişiklik olup olmadığı ve devletin 6331 sayılı kanun ile anlatmak istediklerinin işverenler ve işveren vekilleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı belirlenmektedir.