Kâzî Beyzâvî Tefsirinde Teşbih Sanatı


GÜR S.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.3, pp.153-182, 2014 (Peer-Reviewed Journal)