LİNEER CEBİRE GİRİŞ-I-


Creative Commons License

KELEŞ H.

Bordo Trabzon, Denizli, 2015

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2015
  • Publisher: Bordo Trabzon
  • City: Denizli
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Matrices, addition, , subtraction, multiplication by a real number, the product of two matrix, operation of division in the matrix, inverse matrix, linear equations and linear echelon form solutions with the help of equations. Determinants, Cramer's methods and its relationship with matrix division. Vectors, vector operations. Eigenvalues and eigenvectors. Vector spaces. Linear transformations. Simplex method and game theory.

Matrisler, matrislerde toplama, çıkarma, bir reel sayı le çarpma, iki matrisin çarpımı, matrislerde bölme işlemleri, ters matris, Lineer denklem sistemler ve lineer denklem sistemlerin eşelon form yardımı ile çözümü. Determinantlar, Crammer yöntemi ve matris bölmesi ile ilişkisi. Vektörler, vektör işlemleri. Özdeğerler ve özvektörler. Vektör uzayları. Lineer dönüşümler. Simpleks yöntemi ve oyun teorisi.