IV. Murâd Dönemine Ait Manzum ve Minyatürlü Bir Gazâ-nâme: Tulûî`nin Paşa-nâme İsimli Eseri, İÜ Türkiyat Mecmuası, İstanbul


KAÇAR M.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, vol.21, no.1, pp.267-280, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.267-280
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Pashaname which describes Kenan Paşa’s wars who was an important
statesman in the period of Murad IV was written in verse by Tulûî. This
work exists in British Library-Sloane 3584 and has five miniatures. In
this study, this work will be examined in terms of its content quoting
couples from it and miniatures.
İngiltere’de British Library’de Sloane 3584 numarada kayıtlı olan
Paşanâme, Tulû‘î mahlaslı bir şair tarafından yazılmış manzum ve
minyatürlü bir eser olup IV. Murad dönemi devlet adamlarından Kenan
Paşa’nın savaşlarını konu edinmektedir. Eserde beş adet minyatür
bulunmaktadır. Bu çalışmada, beyitlerden de alıntılar yapılarak eser
hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.