UFRS’NİN ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST 100’DE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

GÜNEYSU Y. , ATASEL O. Y.

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, cilt.21, ss.454-466, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 21 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.454-466

Özet

Bu çalışmanın amacı, 2000-2017 yılları arasında Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören işletmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak düzenledikleri finansal tablolar ile UFRS öncesinde düzenledikleri finansal tablolara göre çalışma sermayesi yönetimi belirleyicileri arasında bir fark olup olmadığını araştırmaktır. Bu bağlamda parametrik olmayan Wilcoxon Signed Rank testi kullanılarak iki farklı karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda her iki karşılaştırmaya göre çalışma sermayesi yönetimi belirleyicilerinden Borç Ödeme Süresi açısından anlamlı farklılığın olmasına karşılık diğer değişkenler (Alacak Tahsil Süresi, Stok Tutma Süresi, Nakde Dönüşme Süresi, Çalışma Sermayesi Düzeyi, Çalışma Sermayesi Getirisi) açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çalışma Sermayesi Yönetimi, Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, Borsa İstanbul
JEL Sınıflandırması: C12, G32, M48

The purpose of this study is to investigate whether there is a difference between the indicators of working capital management of companies listed in Borsa Istanbul (BIST) in the period of 2000-2017 according to the financial statements prepared before and after International Financial Reporting Standards (IFRS). In this context, two different comparisons were made by using Wilcoxon Signed Rank test. At the end of the study, it was determined according to both comparisons that although there is a significant difference between working capital management determinants in terms of Accounts Payable Period, there are no significant difference in terms of other variables (Accounts Receivable Period, Inventory Holding Period, Cash Conversion Period, Working Capital Level, and Return on Working Capital).
Keywords: Working Capital Management, International Accounting and Financial Reporting Standards, Borsa Istanbul
JEL Classification: C12, G32, M48