Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yaklaşımı ile Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Önem Derecesinin Belirlenmesi,


USTASÜLEYMAN T., PERÇİN S.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, no.1, pp.147-164, 2012 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.147-164
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the paper is to investigate the effects of firm’s

manufacturing capability choices on business performance. For this reason, a

proposed model was developed based on the manufacturing literature. To test

the model survey instrument was conducted to 200 firms. Confirmatory factor

analysis is used to evaluate the survey instrument. Study results supported the

proposed structural equation modeling. According to the analysis’s results cost

and quality positively affect a firm’s business performance.

Çalışmanın amacı, firmaların üretim yeterlilikleri seçimlerinin

performanslarına olan etkisini araştırmaktır. Bu amaçla, üretim literatürüne

dayalı olarak model geliştirilmiştir. Modelin test edilmesi amacıyla imalat

sanayinde faaliyet gösteren 199 firmaya anket uygulanmıştır. Anketin

değerlendirilmesi aşamasında doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Çalışma

sonuçları, önerilen yapısal eşitlik modelini desteklemektedir. Analiz sonuçlarına

göre kalite ve maliyet, firmaların performansını pozitif biçimde etkilemektedir.