Yaşlı Bireylerde Depresyonun ve Yalnızlık Duygusunun Ev Kazalarına Etkisinde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü


DEMİRTÜRK E., ADIGÜZEL L. , SARI C. , DEMİRBAĞ B. C.

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text