Vahyin Başlangıcıyla İlgili Rivayetlere Sünnî Şiî Âlimlerin Yaklaşımları


UZUN N.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.XIII, no.1, pp.73-112, 2013 (Peer-Reviewed Journal)