Investigation of leaching characteristics of celestite concentrate in acidic media and SrCO3 production via precipitation


Creative Commons License

Sezer R., Bilen A., Yilmaz E., Ertürk S., Arslan C.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.34, pp.1410-1416, 2019 (SCI-Expanded) identifier

Abstract

Celestite (SrSO4) concentrates are difficult to process using solutions prepared with basic acids in classical leaching techniques. In this study, the presence of BaCl2 in the acidic chloride leach solution is provided to the leaching of SrSO4. In the first stage, the dissolution properties of natural celestite ore in solutions prepared with HCl acid, NaCl, and BaCl2 salts were investigated. During the leaching process, the effects of time, solid/liquid ratio, temperature, HCl and NaCl concentrations on leaching the efficiency were investigated. The highest leaching efficiency obtained was 91.2% with solid/liquid ratio of 1/300 at 65°C in a solution containing 0.5 M HCl and 1M NaCl. In the second step, the SrCO3 was precipitated from the solution obtained from the dissolution experiments. The effect of different temperature values (25-75°C) on the precipitation efficiency was investigated. At 75°C, 99.5% of the strontium ions in the solution could be precipitated by addition of sufficient Na2CO3. 

Selestit cevheri (SrSO4) spesifik olarak herhangi bir asit içerisinde çözünürlük göstermemektedir. Bu nedenle yalnızca selestit konsantrelerinin asidik ortam kullanılarak tek adımda çözümlendirilmesi zordur. Bununla birlikte liç ortamına BaCl2 ilavesi ile, çözelti ortamında SrSO4’ün çözülmesi ve BaSO4 çöktürülmesi esasına dayanarak liç işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada yerli selestit cevherinin HCl-NaCl-BaCl2 ortamında liç özellikleri incelenmiştir. Liç işleminde; süre, katı/sıvı oranı, sıcaklık, HCl ve NaCl konsantrasyonunun liç verimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yapılan deneyler neticesinde her bir parametrenin liç işlemi üzerinde önemli etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte katı/sıvı oranı ve tane boyutu, liç mekanizmasını etkileyen en önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Liç işleminde en yüksek verim; 1/300 katı/sıvı oranı, 0,5M HCl ve 1M NaCl içeren çözelti için 65°C’de elde edilmiş olup, %91,2 olarak hesaplanmıştır. Çözme işleminin tamamlanmasını takiben elde edilen çözelti, farklı sıcaklıklarda Na2CO3 çözeltisi ile muamele edilerek SrCO3 çöktürme süreçleri incelenmiştir.