Anlatıcının Kiplikler Açısından İncelenmesi: Kürk Mantolu Madonna’daki Anlatıcıların Kiplikleri


Uzdu Yıldız F., Çapan Tekin S., Aydın Öztürk E., Düzdemir Ş., Soyşekerci G.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.67-87, 2018 (Peer-Reviewed Journal)