İntrakardiyak rabdomiyom ve konjenital hipotroidili bir yenidoğan vakası


MUTLU M., DİLBER E., ASLAN Y., KOŞUCU P., YUSUF G.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2008 (Scopus)