KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri nin Benlik Saygıları ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


KAHRİMAN İ.

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.9, no.1, pp.24-32, 2005 (Peer-Reviewed Journal)