Sağlık Turizm Potansiyelinin İncelenmesi: Trabzon İli


YILMAZ G., TURAN KURTARAN A., YÜCESAN B.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.22, pp.267-284, 2019 (Peer-Reviewed Journal)