Turkey’s Rich Biodiversity and Management Problems


Creative Commons License

Sarı A.

10. International Ecology Syposium, Bursa, Turkey, 26 - 28 November 2020, pp.43-44

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.43-44
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Turkey is one of the most biodiversity-rich countries in the world due to its geographic location at a crossroads between Europe, Asia, and Africa. However, despite this richness, Turkey is in extremely bad condition in the management of wildlife resources compared with the developed countries. In developed countries of the world where wildlife resources are successfully managed, these resources also contribute to the country's economies with various tourism activities. All wildlife areas and protected areas are under central government control. The state agency responsible for wildlife and natural resources management in Turkey is the General Directorate of Nature Conservation and National Parks (GDNCNP). In terms of main technical staff sources of GDNCNP, forest engineers have the highest numbers followed by forest industry engineers, biologists, and veterinarians respectively. Unfortunately, there is not any well-trained wildlife professional in GDNCNP. In fact, this is the main problem on the sustainable management of wildlife resources in Turkey. The first wildlife department at the undergraduate level in Turkey was established in 2009 at Karadeniz Technical University, Faculty of Forestry, Department of Wildlife Ecology and Management. As the first step of solving the wildlife management problem, it is a good way to start working with qualified staff with wildlife education for sustainable use of wildlife resources. A change in the structure of the institution (GDNCNP) is essential to overcome existing challenges in natural resources management as soon as possible.

Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında bir köprü durumundaki coğrafik konumu nedeniyle sahip olduğu biyolojik çeşitlilik bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir. Ancak bu zenginliğe rağmen yaban hayatı kaynaklarının yönetimi konusunda gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye son derece kötü durumdadır. Yaban hayatı kaynaklarının başarılı bir şekilde yönetildiği dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu kaynaklar aynı zamanda ülke ekonomilerine de çeşitli turizm faaliyetleri ile önemli katkılarda bulunmaktadır. Türkiye’de korunan alanlar ve yaban hayatı alanlarının tamamı devlet eli ile yönetilmektedir. Türkiye’de yaban hayatı ve doğal kaynakların yönetiminde genel anlamda sorumlu olan devlet kurumu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP)’dür. DKMP’de görev yapan teknik personel dağılımında ilk sırayı orman mühendisleri almakta, onları orman endüstri mühendisleri, biyologlar ve veterinerler takip etmektedir. DKMP’de doğrudan yaban hayatı eğitimi almış teknik personel maalesef bulunmamaktadır. Aslında Türkiye’de yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı anlamında yaşanılan sıkıntıların temelini de bu problem oluşturmaktadır. Türkiye’de 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi bünyesinde Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü’nün açılmasıyla, lisans düzeyinde yaban hayatı eğitimi verilmeye başlanmıştır. Türkiye’de yaban hayatı yönetimindeki geri kalmışlığı çözmenin ilk adımı, ilgili kurumlarda yaban hayatı eğitimi almış teknik personel ile çalışmaya başlamak olacaktır. DKMP’nin kurumsal yapısında değişiklik, doğal kaynak yönetimindeki mevcut zorlukların mümkün olan en kısa sürede aşılması için gereklidir.