Çağdaş Bir Yönetim Yaklaşımı: Personel Güçlendirme


MURAT G.

Öneri,ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.4, pp.113-126, 2001 (SSCI)