Homeostaz ve Tüketici Davranışları: Kavramsal Bir İrdeleme


GÜRSOY İ., AYYILDIZ H.

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.1, pp.235-260, 2022 (Peer-Reviewed Journal)