Tarihi Kentlere Yönelik Web CBS Uygulaması; Safranbolu Örneği


ARCA D., BAYIK Ç., ACAR H., ALKAN M., ŞEKER D. Z.

HKM JEODEZİ JEOİNFORMASYON ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, no.104, pp.26-29, 2011 (Peer-Reviewed Journal)