Üriner Diversiyonlarda Taş Hastalığı Tedavi ve Önleme


GÖR A., OKATAN A. E., KAZAZ İ. O.

Türkiye Klinikleri Üroloji Üriner Sistem Taş Hastalığı Özel Sayısı, vol.9, no.2, pp.115-119, 2016 (Peer-Reviewed Journal)