YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİ TARTIŞMALARI İÇERİSİNDE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ ÖNEMİ


Tunçer M., Kaya H.

Karadeniz 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 28 - 29 August 2021, pp.150-157

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ordu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.150-157
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde sanayi ve teknolojideki gelişmelerle birlikte enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu enerji ihtiyacını karşılarken, fosil yakıtların çevreye verdiği zararları en aza indirmek adına temiz, güvenilir ve sürdürülebilir olması gerekçesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretilmesine önem verilmektedir. Dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynakları genel olarak rüzgar, güneş, biyokütle ve hidrolik enerji olarak kabul edilmektedir. Hidrolik enerji her ne kadar yenilenebilir bir kaynak olan sudan elde edilse de hidroelektrik santrallerinin özellikle kurulum aşamasında çevreye ve sosyal yaşama zarar verdiği konusunda tartışmalar mevcuttur. Özellikle kaynağı yenilenebilir olmasına rağmen çevresel ve sosyal tahribatı nedeniyle oluşturduğu maliyetin, enerji üreterek oluşturduğu faydanın üzerine çıkarak sürdürülebilirliğini kaybedebileceği konusu tartışmalıdır. Bu çalışmada hidroelektrik santrallerinin enerji üretimi ile sağladığı faydaya karşılık, çevre ve insanlar üzerinde oluşturduğu sosyal maliyetleri incelenmiş ve Türkiye özelinde bir değerlendirme yapılmıştır.