Üniversite Öğrencilerinin Dijital Pazarlamaya Yatkınlık Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma


Keskin H. D., Kurtuldu H. S.

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.7, no.14, pp.117-128, 2018 (Peer-Reviewed Journal)