Rüzgâr ve Dalga Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi


Öz T., Aytekin A., Kahrıman M., Arıkan K. C. , ÖZKOP E.

3e-Electrotech (Enerji, Elektrik, Elektromekanik), sa.249, ss.174-178, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: 3e-Electrotech (Enerji, Elektrik, Elektromekanik)
  • Sayfa Sayıları: ss.174-178

Özet

Enerji talebinin gün geçtikçe artığı dünyamızda, yenilenebilir enerji kaynaklarına (rüzgâr, güneş, dalga, biyokütle, vb.) olan ilgi de her yıl büyümektedir. Bu yenilenebilir kaynaklardan verimli bir şekilde faydalanabilmek için, ilgili enerjini dönüşüm sisteminin (fotovoltaik panel, rüzgâr türbünü, v.b esaslı) uygun yerlere kurulması şarttır. Yararlanılması düşünülen yenilenebilir enerji kaynağı ile yerin uyumluluğu ve maksimum enerji potansiyeli gibi bilgilerin elde edilmesi için gerekli ölçümlerin yapılması ve bu ölçümler matematiksel denklemler ile desteklenerek sonuca vardırılmalıdır. Bu çalışmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kanuni yerleşkesinde uygulaması yapılan rüzgâr ve dalga enerji potansiyelini belirlemek amacıyla tasarlanan örnek bir model ölçüm sistemi hakkında bilgi verilecektir.