Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Matematik Bölümü Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi


Creative Commons License

AYDOĞDU İSKENDEROĞLU T., GÜNEŞ G.

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, vol.6, no.2, pp.26-45, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.26-45
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to analyze the problem posing skills among mathematics department students who receive pedagogical formation training. The study was carried out employing a case study methodology, with a descriptive perspective. The participants comprise 46 mathematics department students who receive pedagogical formation training at a respected faculty of education. Thedata was gathered using "Mathematics Teaching and Problem Posing" test developed by Korkmaz and Gür (2006). The data underwent content analysis, and were assigned flags of 'problem', 'not a problem', 'no answer' accordingly, upon the review of each problem posed by the participants. The students were able to pose problems relatively easily for some of the 4 cases, while for others, they experienced significant difficulties. These findings may lead to a recommendation to add new courses to the pedagogical formation training programs in order to provide the required skills, and to extend the length of the formation training accordingly. 

Çalışmanın amacı; pedagojik formasyon eğitimi alan matematik bölümü öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesidir. Araştırma betimsel bir yaklaşımla özel durum çalışması yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışma grubunu, Doğu Karadeniz Bölgesindeki eğitim fakültelerinden birinde pedagojik formasyon eğitimi alan 46 matematik öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler, Korkmaz ve Gür (2006) tarafından geliştirilen “Matematik Öğretimi ve Problem Kurma” testi ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuş ve “problem”, “problem değil” ve “boş” şeklinde temalar oluşturulmuştur. Araştırmada öğrencilerin, farklı içeriklerde sunulan 4 farklı problem durumundan bazılarında (2 ve 3. durum) daha kolay problem kurabildikleri, diğer bazılarında (1 ve 4. durum) problem kurmakta daha çok zorlandıkları bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin çoğunun verilen sayı ve işlemlerin yanı sıra matematiksel eşitlikleri kullanarak problem kurmada daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bağlı olarak; öğrencilerin pedagojik formasyonda aldıkları alan eğitimi derslerinin yanı sıra problem kurma becerisi kazandıracak derslerin eklenmesi ve formasyon eğitimi süresinin uzatılması önerilmektedir.