Destinasyon Rekabetçiliği ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki İlişki:Panel Veri Analizi


Creative Commons License

BURNAZ E., KAROĞLU E.

VÏI.ULUSAL III.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Hatay, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.894-897

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.894-897
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Two of the issues for which countries compete with each other are to get more shares from the tourism cake and investments. In this study, it was aimed to determine the extent to which the competitive powers of countries in the tourism field are effective in attracting foreign investments. Independent variables were determined based on 4 main criteria (Improvement of the tourism environment, Tourism and travel policies and regulations, Infrastructure, Natural and Cultural Resources) of the World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) to determine the competitive power of a country in the tourism field. Direct foreign capital investments that are the dependent variable of the present study were extracted from the UNCTAD database. The Panel Data Analysis was used to create the regression equation by analyzing 6 years and 114 countries. It will be determined whether the TTCI statistically affects foreign direct investments (FDI). Furthermore, in what direction each of the 4 main criteria of the TTCI affects FDI will be determined.

Ülkelerin birbirleriyle rekabet ettikleri konulardan ikisi turizm pastasından ve yatırımlarından daha fazla pay almaktır. Bu çalışmada ülkelerin turizm alanındaki rekabetçi güçlerinin, yabancı yatırım çekme konusunda ne derece etkili olduğunun tespiti amaçlanmıştır. Bir ülkenin turizm alanındaki rekabet gücünü belirlemek için Dünya Ekonomik Forumu Turizm ve Seyahat Rekabetçilik Endeksinin 4 ana kriteri (Turizm ortamının iyileştirilmesi, Turizm ve seyahat politikaları ve düzenlemeleri, Altyapı, Doğal ve Kültürel Kaynaklar) esas alınarak bağımsız değişkenler belirlenmiştir. Bağımlı değişkenimiz olan doğrudan yabancı sermaye yatırımları ise UNCTAD veri tabanından çekilmiştir. 6 yıl ve 114 ülkenin analiz edilerek regresyon denklemi oluşturmak için Panel Veri Analizi kullanılmıştır. Turizm ve Seyahat Rekabetçilik Endeksinin 4 ana kriteri, doğrudan yabancı sermayeyi istatistiksel olarak etkilemiştir ancak açıklayıcılığı oldukça düşük çıkmıştır. Ayrıca, turizm ve seyahat politika ve düzenlemeleri doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını negatif, doğal ve kültürel kaynaklar ise pozitif etkilemektedir.