İntihar Vakalarındaki Mevsimselliğin Yapısı ve Boyutu: Türkiye Örneği


ECE E., YAMAK R.

Avrasya Ekonometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi, vol.10, pp.51-67, 2018 (Peer-Reviewed Journal)