Oral presentations panel moderator


TÜREDİ S. , AKOĞLU H., ÇEVİK A. A.

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 09 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri