Karadeniz’in Güneydoğusunda Yeni Paleolitik Çağ Buluntu Yerleri


Çalışkan Akgül H., Turan D., Kılıç S.

in: “Manfred Osman KORFMANN” Anısına ARKEOLOJİ – PALEOCOĞRAFYA – JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI II , Rüstem ASLAN & Ertuğ ÖNER, Editor, Ege Üniversitesi, İzmir, pp.275-290, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Ege Üniversitesi
  • City: İzmir
  • Page Numbers: pp.275-290
  • Editors: Rüstem ASLAN & Ertuğ ÖNER, Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Karadeniz Havzası’nın Türkiye bölümündeki arkeolojik veriler az sayıdaki yüzey araştırması ve kazı çalışmasına dayanır. Trakya kıyıları da dâhil olmak üzere Türkiye’nin Karadeniz sahil şeridindeki arkeolojik araştırmaların sayısının ülke genelinde yapılan arkeolojik çalışmaların sayısına oranı Doğu Karadeniz Bölgesi’ne gelindiğinde dramatik bir şekilde düşmektedir. Bu durum Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde arkeolojik bilginin oldukça az olduğu anlamına gelir. Oysa Karadeniz’in güney sahili, “Karadeniz Havzası” ve “Anadolu” olarak tanımlanan farklı sosyo-kültürel, ekonomik ve kronolojik oluşumların karşılaştığı ve birbirini etkilediği bir bölge olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, 2018 yılında başlatılan Trabzon İli Yüzey Araştırması Projesi bölgenin potansiyelini açığa çıkarmaya çalışmaktadır. Bu proje sayesinde kıyıdan içeri uzanan akarsu vadilerinde Alt ve Orta Paleolitik ile Epipaleolitik dönemlere tarihlenen yontmataş buluntular kayıt altına alınmıştır. Bu buluntular Paleolitik Çağ araştırmaları bakımından bölgenin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve buraya erken dönemlerden itibaren insan topluluklarının yerleştiğini göstermektedir.