Interobservers intraobserver and intermethods reliability of pallor examination


YALÇIN S. S. , GÜREL F. S. , ÖZDEMİR P., ZORLU P., ATEŞ E. , ÖRÜN E., ...Daha Fazla

28th international Congress of Pediatrics, 17 - 22 Ağustos 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri