Maçka Bölgesi’nin Alternatif Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi


Düzgüneş E., DEMİREL Ö.

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, pp.1-11, 2013 (Peer-Reviewed Journal)