BThe Granulometric Analysis of Sediments that cause of shallowing to depositting in fishery harboursalıkçı Barınaklarında Biriken ve Sığlaşmaya Neden Olan Sedimentin Granülometrik Analizi


Creative Commons License

Süme V., Yüksek Ö., Şişik E.

Türk Hidrolik Dergisi / Turkish Journal of Hydraulic, vol.3, no.2, pp.7-13, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Fishing is one of the important sources of income in coastal cities. For this purpose, fortifications along with coastal fishery harbours, port of emergency and shelters have been made to prevent coastal erosion. T-head grons built for the protection of the Double Highway in the Eastern Black Sea Region were added to these coastal structures. In consequence of the hydrodynamics of shore balance, shore interaction and sediment movements have increased. As a result of this interaction, despite the observation of coastal scourings in along the coast there have been storages within the fishery harbours called shallowing. In this study, eight fishery harbours (Çayeli Büyükcaferpaşa, Çayeli Hamuda, Gündoğdu Söğütlü, Gündoğdu Balıkçılar, Gündoğdu bozukkale, Gündoğdu, Gündoğdu Cumhuriyet, Rize Engindere) were investigated in the Eastern Black Sea Region of Rize. Sieve analyzes of the samples taken during the summer and winter seasons were made for each fishery harbours. Granulometric analysis of sediment causing sedimentation was obtained. As a result, characteristic grain diameters (d50, d65 and d90) of each fishery harbours were determined.

Sahile kıyısı olan şehirlerde önemli gelir kaynaklarından biri de balıkçılıktır. Bu amaçla, sahil boyu balıkçı barınakları, barınma ve çekek yerleri ile birlikte, kıyı erozyonunu engellemek için tahkimatlar yapılmıştır. Buna, Doğu Karadeniz Bölgesinde, Duble Otoyolun korunması amacıyla yapılan T-mahmuzlar da eklenmiştir. Kıyı dengesinin hidrodinamiği sonucu olarak, kıyı etkileşimi ve sediment hareketleri artmıştır. Bu etkileşim neticesinde, yer yer kıyı oyulmalarının gözlenmesine karşılık, balıkçı barınaklarının içinde de sığlaşma adı verilen yığılmalar meydana gelmiştir. Yapılan bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi, Rize sınırları içerisinde bulunan 8 adet (Çayeli Büyükcaferpaşa, Çayeli Hamuda, Gündoğdu Söğütlü, Gündoğdu Balıkçılar, Gündoğdu bozukkale, Gündoğdu, Gündoğdu Cumhuriyet, Rize Engindere) balıkçı barınağı incelenmiştir. Her bir balıkçı barınağı için, yaz ve kış sezonlarında alınan numunelerin elek analizleri yapılmıştır. Sığlaşmaya neden olan sedimentin, granülometrik analizleri elde edilmiştir. Sonuç olarak her balıkçı barınağına ait karakteristik dane çapları (d50, d65 ve d90) belirlenmiştir.