Örgütsel Sinizmin Örgütsel Muhalefet Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması


KOBANOĞLU M. S., KARATAŞ M.

Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.140-159, 2023 (Peer-Reviewed Journal)