Ameliyathane Hemşirelerinde İş doyumu, Anksiyete ve Tükenmişlik


GÜRSOY A., Çolak A., Danacı S., Çakar Y.

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.28-37, 2007 (Peer-Reviewed Journal)