Joınt Inversion of Fundamental Mode Rayleigh Dispersion and Vertical Electric Sounding Data: Applications on Model Data


ŞENKAYA M., KARSLI H.

20th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Layer thicknesses consider as truth and fixed a priori information in traditional Rayleigh wave dispersion curves inversion. However, layer thickness is the second parameter that contributes to modeling of surface waves after S wave velocity. Therefore, inversion by erroneous or unreliable thickness informations will produce final sections with high error or low error but non-unique. In this study, Joint Inversion of Rayleigh wave dispersion curves with vertical electric sounding data was performed in order to include layer thicknesses to solution process as a variable, reduce the ambiguity caused by thickness parameter  and obtain reliable S wave velocity profile. Joint inversions with weighted damped least square method of noiseless and random noisy data which are produced from 4 layered complex subsurface model enabled to obtain reliable S wave velocities and layer thicknesses in low error values.

Rayleigh dalgası dispersiyon eğrilerinin geleneksel ters çözümünde tabaka kalınlıkları doğru ve sabit bir ön bilgi olarak kabul edilir. Ancak tabaka kalınlığı yüzey dalgalarının modellenmesinde S dalga hızından sonra veriye katkı yapan ikinci parametredir. Bu nedenle hatalı ya da güvenilir olmayan kalınlık bilgileri ile yapılan ters çözümler hata oranı yüksek veya hata oranı düşük ancak tekil olmayan sonuç kesitler üretebilir. Bu çalışmada, tabaka kalınlıklarının değişken olarak çözüm sürecine dâhil edilmesi, kalınlık parametresinin ters çözümdeki belirsizliğinin indirgenmesi ve güvenilir S dalgası hız profillerinin elde edilmesi amacıyla Rayleigh Dalgası Dispersiyon eğrilerinin Düşey Elektrik Sondajı verileriyle Birleşik Ters Çözümü gerçekleştirilmiştir. 4 tabakalı karmaşık bir yer altı modeli ile üretilen gürültüsüz ve rastgele gürültülü sentetik verilerin Ağırlıklandırılmış Sönümlü En Küçük Kareler yöntemiyle yapılan birleşik ters çözümler ile düşük hata değerleri içinde güvenilir S dalgası hızlarının ve tabaka kalınlıklarının elde edilmesi sağlanmıştır.