Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Cari İşlemler Arasındaki Nedensel İlişkiler (1990–2011)


DEĞER S., Ay S.

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.9, no.2, pp.5-22, 2013 (Peer-Reviewed Journal)