BİFİD MANDİBULER KONDİL: BİR OLGU SUNUMU


Dönmez S. T.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.42, no.1, pp.1-4, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

BİFİD MANDİBULER KONDİL: BİR OLGU SUNUMU

Ömer S. SEZGİN 1 , Saadettin KAYIPMAZ 2 , Senem TUĞRA SARICAOĞLU 3

ÖZET Bu makalenin amacı klinik ve radyografik bulgularıyla bir bifid mandibuler kondil olgusunu sunmaktır. 70 yaşında erkek hasta protez vuruğuna bağlı ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Ekstraoral muayenede hastanın sol zigomatik bölgesinde şişliği ve çene hareketlerinde deviasyonu farkedildi. Panoramik radyografide geniş sol kondil başı ve kondilin lüksasyonu izlendi. Cerrahi tedavi düşünülmedi.

Anahtar Kelimeler: Bifid Mandibuler kondil, temporamandibular eklem, panoramik radyografi