Çocuğun Adı Yok: Televizyon Haberlerinde Çocuğun Sunumu ve Çocuk Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi


ÖZMEN Ş. Y.

Gazi İletişim Kuram ve Araştırmalar Dergisi, no.34, pp.66-82, 2012 (Peer-Reviewed Journal)