Dizel Motorlarında Isı Dengesinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi”


ŞAHİN Z., Durgun O.

Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’08), Bursa, Turkey, 1 - 04 June 2006, vol.-, pp.457-464

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: -
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.457-464
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Summary

In the presented study, heat balance has been investigated theoretically at different speeds in various diesel engines by using zero-dimensional multi-zone thermodynamic model and effects of the engine speed on the heat balance have been studied. In addition, heat balance has been examined experimentally for gasoline fumigation in a single cylinder diesel engine and comparisons of theoretical results and experimental have also been performed. Although various experimental heat balance studies for diesel engines have been performed in the literature, theoretical heat balance studies are limited. For this reason heat balance has been investigated in two different turbocharged direct injection (DI) diesel engines and in a natural aspirated diesel engine and numerical application results have been evaluated. In addition some experimental heat balance results obtained from gasoline fumigation tests in a single cylinder DI diesel engine have been given and comparisons of experimental and theoretical results have been done. A zero-dimensional multi-zone thermodynamic model developed earlier by authors has been adapted for heat balance analysis and used to calculate heat balance theoretically.

Özet

Sunulan çalışmada, değişik tipteki dizel motorlarında ısı dengesi teorik olarak incelenmiştir ve söz konusu motorlarda devir sayısının ısı dengesi üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Ayrıca benzin fumigasyonu durumunda tek silindirli bir motorda ısı dengesi deneysel olarak incelenerek teorik ve deneysel sonuçlar karşılaştırılmıştır. Literatürde ısı dengesi ile ilgili değişik deneysel çalışmaların bulunmasına karşın teorik çalışmalar çok sınırlıdır. Bu nedenle sunulan çalışmada; ısı dengesi, iki turbojarşlı ve bir de doğal emişli direkt püskürtmeli dizel motorunda teorik olarak incelenmiş ve sonuçlar değişik açılardan irdelenmiştir. Ayrıca benzin fumigasyonu durumu için tek silindirli bir motorda ısı dengesi ile ilgili elde edilmiş bazı deneysel sonuçlar da verilmiş ve teorik sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Isı dengesinin teorik olarak hesaplanmasında; yazarlar tarafından daha önceden geliştirilmiş olan dizel motoru çevrimlerini hesaplayan termodinamik esaslı çok bölgeli bir çevrim modeli uygulanmıştır.