Gri Pazarlama ve Paralel İthalat Üzerine Bir Araştırma: Cep Telefonu Örneği


Creative Commons License

KARSLIOĞLU İ.

İnternational Brand and Brand City Congress, Gümüşhane, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.285

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gümüşhane
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.285
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

The concepts of grey marketing and parallel imports are a subject that has been studied extensively by businesses that have been producing branded products for years and by consumers who want to buy the same product at a lower cost. These concepts show themselves on the market where price differences exist, and they are getting deeper in many ways compared to consumer needs and expectations. Products brought from abroad by importing in the form of gray marketing and parallel imports seem to be an obstacle to the products sold in the domestic market, but nowadays, they are encouraged by many distributors and are increasingly preferred by consumers. In the study, the concepts related to gray marketing, parallel import and re-import are mentioned and studies related to this subject are examined. In the study of the case study, the price differences of mobile phones are determined and the reasons of preference of gray product and parallel product are explained. Individual expectations are addressed by a variety of strategies that are developed by taking into consideration the benefits and harms on them. As a result of the study, it is revealed that gray marketing and parallel imports affect the market share of the products offered to the domestic market, profitable for the consumer, but profitable for the distributor.

Gri pazarlama ve paralel ithalat kavramları, yıllardır özellikle markalı ürünler üreten işletmeler ve aynı ürünü daha ucuza almak isteyen tüketiciler tarafından önemle incelenen bir konudur. Bu kavramlar, fiyat farklarının olduğu piyasalarda kendini göstermekte, tüketici ihtiyaç ve beklentilerine göre pek çok üründe daha da derinlik kazanmaktadır. Gri pazarlama ve paralel ithalat şeklinde ithalat yoluyla yurtdışından getirilen ürünler, yurtiçi piyasada satılan ürünlerin önünde bir engel gibi görünmekteyse de günümüzde birçok dağıtıcı işletme tarafından teşvik edilmekte ve gittikçe tüketiciler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Çalışmada, gri pazarlama, paralel ithalat ve geri ithalat kavramlarına değinilerek, konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelenmektedir. Örnek olay analizinin yapıldığı çalışmada, cep telefonlarının fiyat farklılıkları tespit edilerek gri ürün ve paralel ürünün tercih sebepleri açıklanmaktadır. Kişisel beklentiler üzerindeki fayda ve zararları ele alınarak geliştirilen çeşitli stratejilere değinilmektedir. Çalışmanın sonucunda, gri pazarlama ve paralel ithalatın yurtiçinde satışa sunulan ürünlerin pazar payını etkilediği, tüketici için karlı ancak dağıtıcı açısından karı düşürücü yapısının olduğu ortaya çıkmaktadır.