Güney Kore'nin Siber Güvenlik Politikası


Creative Commons License

Güntay V.

in: Yeni Küresel Tehdit: Siber Saldırılar Siber Güvenlik ve Politika Uygulamaları, Köksoy F., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.267-282, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.267-282
  • Editors: Köksoy F., Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Uluslararası alanda yakın zaman mercek altına alındığında çok az ülke değişim ve dönüşüm kapasitesini teknoloji ihraç etme boyutuna taşımıştır. Samsung Electronics, Hyundai Heavy Industries, POSCO, LG, SK Hynix gibi markaları bünyesinde bulunduran Güney Kore bugün dünyada en fazla kablo yoğunluğuna sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Teknoloji altyapısı yoğun ve başarılı bir şekilde siber alana adapte olurken uluslararası politika açısından yapabileceği en iyi şeyin savunma olduğunu düşünen ülke gelişimine hızla devam etmektedir.

            Güney Kore, son 60 yılın en büyük ekonomik dönüşümlerinden birini yaşamıştır ve bu etki yumuşak gücüne de katkı sağlamıştır. Birçok ülke ve toplum bu dönüşümü hayranlıkla izlemektedir. 1960’lı yıllarda tarıma dayalı bir ekonomi olarak yolculuğa başlayan ülke sanayileşme mucizesi gerçekleştirmiştir. İş kurma ve sözleşmelerin yürürlüğe girmesi, uluslararası etkileşimin kendi sınırları içerisinde teknolojiye yayılması açısından büyük kolaylıklar sunulmaktadır.  Bu kolaylıklar yatırım, üretim, iletişim ve nihayetinde ekonomik büyümeyi teşvik etmede önemli bir rol oynamaktadır. Diğer belirleyici etken ise büyümeyi teşvik etmek için teknoloji geliştirme ve inovasyona özel önem verilmesidir. İnovasyon ve teknoloji, Güney Kore’nin ihracat rekabetçiliğini destekleyen ve son on yılda ülkenin dikkate değer ekonomik yükselişini hızlandıran en önemli faktörlerdir.

Güney Kore, yurt içi hasılasında en büyük payı araştırma ve geliştirme (ar-ge) yoğunluğuna adapte etmektedir ve bu konuda ABD ve Japonya gibi ülkeleri dahi geride bırakmaktadır. 1996 ve 2015 arasında, ülkenin ar-ge yoğunluğu %88,5 yükselirken, ABD’nin bu değişimdeki oranı %14,4’te kalmıştır. Bu yoğunluk ve gelişim, çalışmanın temelindeki siber alana adapte olan ülke açısından önemli veriler sunmaktadır. Kuzey Kore örneğinde olduğu gibi Güney Kore’nin bu değişimi siyasal ve uluslararası gelişmelerle izah edilmeye pek müsait değildir. Ülkeyi siber alanda değerlendirmek, kendi iç dinamikleriyle dönüşümünü anlamakla mümkündür.

1990’ların ortalarından bu yana Güney Kore, dijital teknolojilerini siber alana adapte ederken, vatandaşlarının günlük faaliyetlerini aynı gerekçeyle kapsamlı bir şekilde dönüştürmüştür. Yüksek hızlı internetten akıllı telefonlara kadar ülke, en dijital toplumlardan biri haline gelmiştir. İnternet altyapısının gelişen olanaklarını, çevrimiçi oyunları, dijital yayıncılığı, anlık mobil mesajlaşma programlarını ve internet aktivizmini hızla benimseyen ülke Dijital Kore adıyla anılmaya başlamıştır. Sadece birkaç on yıl içinde, Asya’da küçük bir ülke olarak görece ilkel olmaktan çıkıp dünyanın en gelişmiş dijital toplumlarından biri haline gelmiştir.

Dijital teknolojilerin ve kültürlerin son zamanlarda büyümesiyle sosyo-kültürel etkileri karakterize eden Güney Kore, dünyanın birçok yerinde olumlu karşılanmış ve diziler, filmler ihraç eden bir ülke haline gelmiştir. Ülkede dijital teknolojilerin ve uygulamaların başarısı politika yapıcılar, bilgi ve iletişim teknolojisi endüstrileri ve yüksek teknoloji girişimcilerinin öngörüleriyle ilişkilendirilebilmektedir. Uluslararası açıdan teknolojik alanda ilgi odağı haline gelmesi de bu doğrultuda tesadüf değildir. Aslında Güney Kore, dijital teknolojilerin yayılmasında, ayrıca mobil ve tüketici dijital teknolojileri ve uygulamalarında merkezi bir grafik çizerken kendi olanaklarını test ederek üst sıralara çıkmıştır.

Bu bölüm dahilinde Güney Kore’nin siber alandaki imkanları ve olanakları bahsedilen dijital dönüşüm içindeki konumuyla ilişkilendirilecek ve uluslararası sistemdeki siber güvenlik politikalarına ışık tutulmaya çalışılacaktır. Siber alandaki geleceği açısından ülkenin dijital teknolojiler ve sosyo-kültürel bağlamlarına da zaman zaman yer verilecektir. İnternet, geniş bant hizmetleri, akıllı telefon teknolojileri ve ilgili dijital kültürü ile ülkenin siber politikaları, kurumsal rekabet ve uluslararası değişkenler açısından incelenmeye değer ve ilgi çekicidir.